Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Wythnos 'Dathlu fy Ngwaith' / 'Celebrating my Work' Week

Braf oedd gweld cymaint o rieni yn mynychu'r diwrnodau 'Dathlu fy Ngwaith' yr wythnos hon. Am y tro cyntaf ers dros dwy flynedd, mwynheoedd y plant y cyfle i arddangos eu gwaith gorau ac i ddathlu eu llwyddiannau gyda'u rhieni / gofalwyr. 

 

It was great to see so many parents at this week's 'Celebrating My Work' days. For the first time in over 2 years, the children thoroughly enjoyed the opportunity to show their parents / guardians their best work and to celebrate their achievements. (15/6/22) 

Top