Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwefannau Defnyddiol / Useful Links

Childline

 

Daeth Glenys o Childline i'r ysgol unwaith eto y flwyddyn hon i siarad am bwysigrwydd Childline. Cafodd blant yr Iau y cyfle i ofyn cwestiynnau a dysgu y rhifau pwysig a gwefanau pwysig. Mae Childline hefyd yn cefnogi Hawliau Plant fel YGG Pontybrenin 

 

Glenys from Childline came to school once again this year to talk about the work and importance of Childline. The children of the junior department had the opportunity to ask questions and learn the important numbers and websites. Childline too support the Rights of the Child, just like YGG Pontybrenin.

 

Cofiwch ymweld a gwefan Childline os oes unrhyw broblem / Remember to visit the Childline website if you have a problem

Ein Hawliau

 

Our Rights

Top