Menu
Home Page

Blwyddyn 2- Mrs Griffiths

Llwyddiannau / Achievements

Gêm iaith yn y Warchodfa.

Dysgu am ffracsiynau/ Learning about fractions.

Cynllunio a chreu ffrâm ar gyfer thema Cymreictod / Designing and creating a frame for the Welshness theme.

Ymchwilio / Investigating

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4

Hwyl yr Ŵyl! / Christmas fun!

Cyngerdd Nadolig Blwyddyn 1 a 2 / Year 1 and 2, Christmas concert.

Iaith lleoliad yn yr awyr agored/ Positional language in the outdoors.

Dysgu am effaith ymarfer ar y corff/ Learning about the effects of excercise on the body

Ymweld â’r llyfrgell

Hawliau Plant/Children’s Rigts

Top