Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

3.10

Siarad am yr hyn yr wyf wedi ei weld neu ei wneud - 

Talking about what I have seen or done

Beth i'w wneud
• Pan fyddwch allan, neu o amgylch y tŷ, rhowch gyfleoedd i'r plentyn bwyntio at bethau yn yr amgylchedd (e.e. pan yn y parc, pwyntiwch at y ‘ci’). Dilynwch yr hyn sy’n ennyn diddordeb y plentyn.
• Pwyntiwch at bethau eich hun a'u henwi.

 

 

What to do
• When out and about, or round the house, give the child opportunities to point to things in the environment (e.g. when at the park, point to the ‘dog’).  
Follow what captures the child’s interest.
• Point to and name things yourself.

Top