Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Mathemateg a Rhifedd / Mathematics and Numeracy

Tablau Lluosi / Times tables

 

Mae angen i'ch plentyn ddysgu eu tablau hyd at 12 x 12 (Trefn 2, 5, 10, 3, 4, 6, 8, 7, 9 11 ac 12).  Mae'r plant yn defnyddio'u tablau yn ddyddiol o fewn y gwersi.  Y ffordd orau i'w dysgu yw i adrodd y tablau yn defnyddio'r patrwm yma:

 

"Un dau yw dau

   Dau dau yw pedwar

      Tri dau yw chwech.....

   

Gallwch wneud ymarferion ar y cyfrifiadur drwy chwarae gemau 'J2e Times Tables Blast', 'Hit the Button' a 'Topmarks Maths Games'.

 

 

Your child needs to learn their times table up to 12x12 (Order 2, 5, 10, 3, 4, 6, 8, 7, 9 11 ac 12).  The pupils use their tables daily within lessons.  The best way to learn them is to chant them using the above pattern.  They can also play games online such as 'J2e Times Tables Blast',  'Hit the Button' and 'Topmarks Maths Games'.

 

Yn ystod misoedd Medi ac Hydref, bydd ein gwersi Mathemateg a Rhifedd yn rhoi ffocws ar y System Rhif: 

During September and October our Mathematics and Numeracy lessons will be focusing on the Number System:

 

  • Adio, tynnu, lluosi a rhannu / Addition, Subtraction, Multiplication and Division

 

  • Dysgu tablau 2, 5, 10, 3 a 4 / Learn times tables 2, 5, 10, 3 and 4      

                                             

  • Ysgrifennu rhifau hyd at deg mil / Writing numbers up to ten thousand                                                                                                                                      
  • Adio a thynnu 1, 10 a 100 at unrhyw rif / Adding and subtracting 1, 10 and 100 at any number

                                           

  • Amcangyfrif a thalgrynnu i'r 10 a'r 100 agosaf / Estimating and rounding to the nearest 10 and 100                                                                                                                                                                                                  
  • Cyfri ymlaen ac yn ol mewn camau sy'n ailadrodd / Count forwards and backwards in repetitive steps.
Top