Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Yn y dosbarth / In the Classroom

Ymdrech adderchog gan y plant i wneud llochesi Anderson. / A brilliant effort making Anderson shelters.

Dyma'r canlyniad ar ôl ein arbrawf hidlo dŵr. Ni aeth yn rhy dda, ond gallwch weld wrth y dŵr pa hidlydd a weithiodd orau. Cafodd y plant amser gwych fel gwyddonwyr. / This is the outcome after our water filter experiment. It didn't go too well, but you can see by the water what filter worked best. The children had a brilliant time being scientists.

Rydym wedi mwynhau dysgu sut i ddefnyddio onglydd heddiw / We’ve enjoyed learning how to use a protractor today!

Sesiwn #1 Meddwlgarwch gyda Mrs Owen

Gwasanaeth Rhithwir / Virtual Assembley

Bardd Plant Cymru

Still image for this video
Mae Bardd Plant Cymru yn dathlu pen-blwydd yn 20 oed leni ac roeddwn ni wedi gwneud gweithdy ar-lein ar sut i greu cerdd. Dyma’r gerdd creuom gyda’n gilydd.

The Children's Poet Laureate is celebrating its 20th birthday today and we did an online workshop on how to creat poems. This is the poem we created together.

Rhifau Rhagorol 2/10/20

Still image for this video
Top