Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Wythnos gwrth-fwlio / Anti-bullying week

Mae mor bwysig rhoi gwybod i'r plant mai'r peth iawn i'w wneud yw siarad ag oedolyn. Yn aml, mae pethau'n gwaethygu oherwydd nid yw plant yn teimlo fel eu bod yn gallu siarad os yw rhywbeth drwg yn digwydd iddyn nhw. Yma mae'r plant yn mwynhau dysgu am bwy y gallant siarad i. Roedden nhw'n meddwl am gymaint o syniadau hyfryd. 

 

It is so important to let the children know that talking to an adult is the right thing to do. Often, things get worse because children don't feel like they can talk if something bad is happening to them. Here the children are enjoy learning about who they can talk to. They came up with so many lovely ideas.

Top