Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Dathlu Llwyddiant / Celebrating Success

Mae gan bob plentyn yn Ysgol Gymraeg Pontybrenin ddawn arbennig, p'un ai yn y byd academaidd, chwaraeon, cerddoriaeth, celfeddydol neu rhyw faes arall. Mae ein 'Gwasanaeth Gwobrwyo' wythnosol yn gyfle i ddathlu'r llwyddiannau hyn. Dyma i chi rhai o'n llwyddiannau diweddar ni! 

 

Every child at Ysgol Gymraeg Pontybrenin has a special talent, be it academic, sporting, musical, artistic or in another field. Our weekly 'Celebration Assembly' is an opportunity to celebrate these successes. Here are some of our most recent successes! 

Sêr yr Wythnos! / Stars of the Week!

Ser yr Wythnos am yr wythnos yn gorffen 19/1/24 / Our Stars of the Week for the week ending 19/1/24

Cymry yr Wythnos! / 'Welsh of the Week'!

Cymry yr Wythnos am yr wythnos yn gorffen 19/1/24 / Our Stars of the Week for the week ending 19/1/24

Sêr Presenoldeb! / Attendance Superstars!

Llongyfarchiadau i ddosbarth Derbyn Mrs Southgate (100%) am ennill gwobr 'Presenoldeb Dosbarth yr Wythnos' yn yr Ysgol Waelod ac i ddosbarth Blwyddyn 3 Mr Scozzi (98.9%) am ennill y wobr yn yr Ysgol Uwch. Da iawn i chi gyd!

 

Congratulations to Mrs Southgate's Reception class (100%) on winning this week's Lower School 'Class Attendance Award' and to Mr Scozzi's Year 3 class (98.9%) on winning the award in the Upper School. Well done everyone! (19/1/24)

Top