Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Dathlu Llwyddiant / Celebrating Success

Mae gan bob plentyn yn Ysgol Gymraeg Pontybrenin ddawn arbennig, p'un ai yn y byd academaidd, chwaraeon, cerddoriaeth, celfeddydol neu rhyw faes arall. Mae ein 'Gwasanaeth Gwobrwyo' wythnosol yn gyfle i ddathlu'r llwyddiannau hyn. Dyma i chi rhai o'n llwyddiannau diweddar ni! 

 

Every child at Ysgol Gymraeg Pontybrenin has a special talent, be it academic, sporting, musical, artistic or in another field. Our weekly 'Celebration Assembly' is an opportunity to celebrate these successes. Here are some of our most recent successes! 

Sêr yr Wythnos! / Stars of the Week!

Ser Cyfnod Allweddol 2 am yr wythnos yn gorffen 10/12/21 / Our Key Stage 2 Stars for the week ending 10/12/21

Ser y Cyfnod Sylfaen am yr wythnos yn gorffen 10/12/21 / Our Foundation Phase Stars for the week ending 10/12/21

Ser Cyfnod Allweddol 2 am yr wythnos yn gorffen 3/12/21 / Our Key Stage 2 Stars for the week ending 3/12/21

Ser y Cyfnod Sylfaen am yr wythnos yn gorffen 3/12/21 / Our Foundation Phase Stars for the week ending 3/12/21

Cymry yr Wythnos! / 'Welsh of the Week'!

Cymry yr wythnos yng Nghyfnod Allweddol 2 am yr wythnos yn gorffen 10/12/21 / Our Key Stage 2 'Welsh of the Week' for the week ending 10/12/21

Cymry yr wythnos yn y Cyfnod Sylfaen am yr wythnos yn gorffen 10/12/21 / Our Foundation Phase 'Welsh of the Week' for the week ending 10/12/21

Cymry yr Wythnos yng Nghyfnod Allweddol 2 am yr wythnos yn gorffen 3/12/21 / Our Key Stage 2 'Welsh of the Week' for the week ending 3/12/21

Cymry yr Wythnos y Cyfnod Sylfaen am yr wythnos yn gorffen 3/12/21 / Our Foundation Phase 'Welsh of the Week' for the week ending 3/12/21

Sêr Presenoldeb! / Attendance Superstars!

Llongyfarchiadau i ddosbarth Blwyddyn 1 Miss White (100%) am ennill gwobr 'Presenoldeb Dosbarth yr Wythnos' yn y Cyfnod Sylfaen ac i ddosbarth Blwyddyn 5 Mrs Parkhouse (99%) am ennill y wobr yng Nghyfnod Allweddol 2. Da iawn i chi gyd!

 

Congratulations to Miss White's Year 1 class (100%) on winning this week's Foundation Phase 'Class Attendance Award' and to Mrs Parkhouse's Year 5 class (99%) on winning the award in Key Stage 2. Well done everyone! (6/3/20)

Top