Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Seren yr Wythnos / Star of the Week

Seren yr Wythnos 

Mis Medi a mis Hydref 2021

Llongyfarchiadau mawr i chi!  Congratulations to you! 

Cymro a Chymraes yr Wythnos

Mis Medi a Mis Hydref 2021

Llongyfarchiadau i chi a daliwch ati!  Congratulations and keep at it!

 

Top