Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Rhifedd/ Numeracy

Cyfateb bagiau ffa i'r Numicon. 

Matching the correct amount of bean bags to the Numicon.

Amcangyfrif sawl tedi sydd yn y jar.

Estimating how many teddies are in the jar (no peeking!) 

Trefnu rhifau a Numicon!

Ordering numbers and Numicon!

Top