Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Sillafu / Spelling

Bydd prawf sillafu bob dydd Gwener. Bydd y disgyblion yn derbyn copi o'r geiriau i ymarfer wythnos o flaen llaw.

 

A spelling quiz will take place every Friday. The pupils will receive a copy of the words to practice a week in advance.

 

 

 

 

Mae'r pecyn isod yn cynnwys geirfa allweddol sy'n ddisgwyliedig i

ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 sillafu.

 

Below is a workbook which includes essential vocabulary which

years 5 and 6 pupils are expected to spell.

Top