Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 1/2 Mrs Bishop-Williams

Croeso i Flwyddyn 1 a 2/ Welcome to Year 1 and 2

Croeso i Flwyddyn 1 a 2/ Welcome to Year 1 and 2 1

Dathliadau Dydd Gลตyl Dewi / Saint Davidโ€™s Day Celebrations

Dathliadau Dydd Gลตyl Dewi / Saint Davidโ€™s Day Celebrations 1
Dathliadau Dydd Gลตyl Dewi / Saint Davidโ€™s Day Celebrations 2
Dathliadau Dydd Gลตyl Dewi / Saint Davidโ€™s Day Celebrations 3

Gwisgo fel cymeriad o hoff lyfr ar gyfer dathlu โ€˜Diwrnod y Llyfrโ€™ / Dressing as a character from our favourite book to celebrate โ€˜Book Dayโ€™

Taith Blwyddyn 1 i Amgueddfa Sain Ffagan / Year 1 trip to St. Fagans Museum

Ymweliad gan Mr. Urdd! / A visit by Mr. Urdd!

Ymweliad gan Mr. Urdd! / A visit by Mr. Urdd! 1

Dwlu dysgu tu allan / Enjoying learning outdoors

Ymweliad Blwyddyn 2 รขโ€™r Gerddi Botaneg Cenedlaethol/ Year 2 visit to the National Botanical Gardens

Ein gwaith fel Ditectif Lleol / Our work as Local Detectives

Ymweld รข Llyfrgell Gorseinon/ Visiting Gorseinon Library

Ymweld รข Llyfrgell Gorseinon/ Visiting Gorseinon Library 1
Ymweld รข Llyfrgell Gorseinon/ Visiting Gorseinon Library 2

Dathlu Cwpan Rygbi y Byd 2019/ Celebrating the Rugby World Cup 2019 ๐Ÿˆ

Still image for this video

A762FE1B-57D9-4E87-B0EC-DA98E0D3C03C.MOV

Still image for this video

4040A220-3813-4067-93BB-72C55C184058.MOV

Still image for this video

Siapiau 2D a 3D aโ€™u priodweddau/ 2D and 3D shapes and their characteristics

Cefnogi Elusen Macmillan/ Supporting Macmillan

Cefnogi Elusen Macmillan/ Supporting Macmillan 1
Top