Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Hawliau Plant - Children's Rights

           
            

Mis Mehefin

Erthygl 6

 

Mae gennych yr hawl i fywyd ac i dyfu i fod yn iach.

Picture 1

Ein Neges Hawliau Plant / Our Children's Right's Message

Still image for this video
      

Cliciwch yma i glywed gan y llysgenhadon Gwych    /    Click here to hear from the Super Ambassadors

                                                      

 

Cliciwch yma i glywed gan Sally Holland CPC        /    Click here to hear from Sallly Holland CCFW

                                              

 

Cliciwch yma i weld gwefan y Comisiynydd Plant  /  Click here to see the Children's Commissioner's Website

                                                                                              

 

 

     
Top