Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Lluniau / Pictures

Llongyfarchiadau Lauren am ennill y gystadleuaeth ‘Carden Nadolig’

Llongyfarchiadau Lauren am ennill y gystadleuaeth ‘Carden Nadolig’ 1
Llongyfarchiadau Lauren am ennill y gystadleuaeth ‘Carden Nadolig’ 2
Llongyfarchiadau Lauren am ennill y gystadleuaeth ‘Carden Nadolig’ 3

Cawsom amser gwych yn y Warchodfa heddiw!

We had a fantastic time in our Woodland Area today!

Dechrau ar ein gwaith ymchwil i greu gêm fwrdd ein hunain. Starting our research so that we can create our own boardgames! Beth sy’n gwneud gêm dda? What makes a good game?

Hawl y Mis / Right of the Month

Ymweliad PC Hughes / PC Hughes' Visit

Ymweliad PC Hughes / PC Hughes' Visit 1

Cwpan Rygbi'r Byd / Rugby World Cup

Bore Coffi Macmillan / Macmillan Coffee Morning

Top