Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Themau

AWYR IACH = PLANT IACH

 

Dros tymor yr haf rydym yn mynd i fod yn treulio llawer o amser yn yr awyr agored. Rydym wedi creu cynllun gwaith arbennig gyda'n gilydd fel dosbarth. Bydd ein gwersi iaith, mathemateg a gwyddoniaeth yn ymwneud a fyd natur, cadw'n heini a mwynhau'r awyr iach!

 

During the summer term we are going to be spending a lot of time outside. We have, as a class, come up with a fantastic scheme of work. Our literacy, numeracy and science lessons will all be based on the natural world around us, keeping fit and enjoying the fresh air!

Rydym mor gyffroes i weithio ar ein themau y tymor yma sef Y CHWEDEGAU!

We are so excited to work on our new theme this term which is THE SWINGING SIXTIES!

 

Byddem yn dysgu am cymaint a gallwn i wneud gyda'r Chwedegau. O'r glaniad ar y lleuad, i ffasiwn i gerddoriaeth y Beatles! AM HWYL!

 

We will be looking at anything an everything to do with the Sixties - from the moon landing, to fashion to the music of the Beatles. SO MUCH FUN!

 

 

Paratoi ein gwaith Andy Warhol wrth wrando ar y Beatles! Prynhawn perffaith!

Ein themau y tymor yma yw Rhy Bell i Gerdded. Byddem yn astudio ardal Abertawe tu hwnt i Benllergaer a Chasllwchwr.

 

 

Dylan Thomas

Rydym wedi dysgu am Dylan Thomas. I ddysgu mwy ewch i'r wefan yma lle mae gwledd o wybodaeth am Dylan a'i waith:

http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/famouspeople/dylan_thomas/

 

Hefyd, yn ystod mis Rhagfyr mae'r Dylan Thomas Centre yn rhedeg gweithdai arbennig (yn rhad ac am ddim) i blant i ddysgu mwy am Dylan Thomas a'i fywyd, a'i waith. 

 

During December the Dylan Thomas Centre in Swansea is running free workshops for children to learn more about Dylan and his life and work. Follow this link to find out more:

 

http://www.dylanthomas.com

 

Y Llychlynwyr

 

Mae'r plant wedi bod yn dysgu am y Llychlynwyr hefyd, oherwydd eu cysylltiad gyda Abertawe. Mae cyfle iddynt ddysgu mwy ar y wefan isod:

 

We have also studied the Vikings as Swansea was named after the Viking king Sweyne.

The children enjoyed this work and more information on the Vikings can be found here:

 

http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/vikings/index.shtml

 

 

 

Top