Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llawysgrifen / Handwriting

Mae llawysgrifen yn rhan bwysig o lythrennedd pob dysgwr ac felly mae plant yn cael eu hannog i ddefnyddio llawysgrifen glwm wrth gwblhau gwaith dosbarth. Isod, cewch enghraifft o’r wyddor Gymraeg yn ein fformat clwm penodol ac mae ymarfer yr arddull yma gartref yn ffordd wych a hawdd o wneud gwahaniaeth yn yr ystafell dosbarth.

-------------------------


Handwriting is an important part of each learner's literacy and so children are encouraged to use cursive handwriting when completing classwork. Below is an example of the Welsh alphabet in our specific cursive format and practicing this style at home is a great and easy way to make a difference in the classroom.
 

Top