Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Dathlu llwyddiant - Celebrating success

Yma, cewch hyd i unrhyw lwyddiannau yn nosbarth Miss Dark!

Here you'll find any successes the class of Miss Dark have!

 

                 

    Llwyddiant criced      Llwyddiant rhedeg 1km Bae Abertawe

        Cricket success              Swansea Bay 1km running success

 

            

  Presenoldeb gorau!    Presenoldeb gorau!!        Nofio 25m

   Best attendance!           Best attendance!!             Swimming 25m

 

             

 Llwyddiant Brownies   Presenoldeb gorau!!!     Gwregys oren KMA

 Brownie development       Best attendance!!!           KMA Orange belt

 

             

    Nofio 800m          Presenoldeb gorau!  Llwyddiant gymnasteg

    Swimming 800m!             Best attendance!          Gymnastic success

 

            

  Llwyddiant rhedeg!     Presenoldeb gorau!    Addewid Brownies

  Running success!               Best attendance!         Brownie  promise

 

            

    Nofio 1,000m     Gwregys newydd KMA   Presenoldeb gorau!

  Swimming 1,000m!           New KMA belt               Best attendance!

 

            

Gwregys newydd KMA  Llwyddiant pêl-droed    Llwyddiant nofio

     New KMA belt              Football success            Swimming success

 

 

 Presenoldeb gorau!

   Best attendance!

Top