Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Addysg Gorfforol / Physical Education

Mae ein gwersi Addysg Gorfforol ar brynhawn Dydd Llun bob yn ail wythnos ac ar brynhawn Dydd Iau/Gwener (yn dibynnu ar y cylched dysgu tîm). Danfonwch eich plentyn i'r ysgol gyda dillad addas mewn bag, os gwelwch yn dda. Cofiwch labelu'r dillad! Diolch.

 

Our Physical Education lessons will be held every other Monday afternoon and Thursday/Friday afternoon (depending on the team teaching cycle). If you would send your child into school with suitable clothing on these days and please remember to label these items! Thank you.

Sgiliau Criced

Cricket skills

     Sesiwn sgiliau criced gyda Chriced Cymru. Cricket skills session with Cricket Wales.
 

Plant mewn Angen

Children in Need

Dyma ni'n cymryd rhan yn 'The Big Morning Move' gyda Joe Wicks.

Here we are participating in 'The Big Morning Move' with Joe Wicks.

Top