Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llythrennedd /Literacy

8D8E6D26-0645-4321-A219-63621204DFA8.MOV

Still image for this video
Diwrnod tawel ar gyfer blwyddyn 5 heddiw gan fod blwyddyn 4 allan ar ymweliad. Cyfle perffaith i ymlacio ac ysgrifennu amdanynt eu hunain. Pob un yn gweithio’n galed! / a quiet day for year 5 today as year 4 are out on a visit. The perfect opportunity to relax and write about themselves. Each pupil working very hard!

Dyma’r plant yn penderfynu pa hawliau sy'n bwysig iddyn nhw. / Here are the children deciding on what rights are important to them.

Top