Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 3 - Miss Saunders

Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth 2021

26.03.2021: Heddiw, gwnaethon ni bow gwallt a/neu gadwyn allwedd er mwyn codi ymwybyddiaeth ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth. Dyma enillwyr y dosbarth. 

26.03.2021: Today, we designed a hair bow and/or key chain to raise awareness for Autism Awareness Week. Here are the class winners. 

Diwrnod Rhyngwladol Syndrom Down

World Down Syndrome Day 

 

22.03.2021: Dyma ni yn gwisgo ein sannau od i godi ymwybyddiaeth o Syndrom Down. 

22.03.2021: Here we are wearing our odd socks in order to raise awareness of Down Syndrome. 

 

 

 

20.03.2021: Heddiw, fe wnaethon ni wisgo coch a rhannu ein hoff jôcs ar gyfer Diwrnod Trwyn Coch.

20.03.2021: Today, we wore red and shared our favourite jokes for Red Nose Day.

 

 

13.11.2020  - Heddiw, gwisgon ni ein pyjamas er mwyn dathlu Diwrnod Plant mewn Angen! 

13.11.2020 - Today, we wore our pyjamas to celebrate Children in Need! 

                                             

8.10.2020: Heddiw, gwnaethon ni wisgo melyn er mwyn dangos i bobl ifanc nad ydynt ar ben ei hun gyda’i Iechyd Meddyliol. Rydym eisiau atgoffa pawb pa mor bwysig yw hi i siarad am eu teimladau.

8.10.2020: Today, we wore yellow to show young people that they are not alone with their Mental Health. We wanted to remind everyone about the importance of talking about their feelings. 

Ein Diwrnod Cyntaf!

Our First Day!

Top