Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 3 - Miss Saunders

 

13.11.2020  - Heddiw, gwisgon ni ein pyjamas er mwyn dathlu Diwrnod Plant mewn Angen! 

13.11.2020 - Today, we wore our pyjamas to celebrate Children in Need! 

                                             

8.10.2020: Heddiw, gwnaethon ni wisgo melyn er mwyn dangos i bobl ifanc nad ydynt ar ben ei hun gyda’i Iechyd Meddyliol. Rydym eisiau atgoffa pawb pa mor bwysig yw hi i siarad am eu teimladau.

8.10.2020: Today, we wore yellow to show young people that they are not alone with their Mental Health. We wanted to remind everyone about the importance of talking about their feelings. 

Ein Diwrnod Cyntaf!

Our First Day!

Top