Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gweithgareddau Adeg Cau - Activities during School Closure

 Helo bawb! Gobeithio eich bod chi gyd yn cadw'n saff. Mae wedi bod yn hyfryd i siarad â chi dros y ffôn yn ddiweddar... Rydw i wedi bod mor ffodus i ddysgu dosbarth mor hyfryd eleni a rydyn ni'n gweld eich eisiau chi cymaint. heart 

 

Hi everyone! Hope you're all keeping safe. It has been lovely to speak to you all over the phone recently. I have been so fortunate to teach you all this year and we are all missing you so much. heart

 

 

Os oes angen cysylltu â mi, fy nghyfeiriad ebost yw         RichardsA55@Hwbcymru.net

If you need to get in touch, my email address is 

 

 

Hwyl am y tro,

 

Miss Richards

 x

Gweithgareddau mis Mehefin 2020 / Activities for June 2020

Hanner Tymor Hapus! Happy Half Term! ๐ŸŒˆ๐Ÿ’œ

Still image for this video

Gweithgareddau ar gyfer Mai 2020 - Activities for May 2020

Picture 1
Picture 2

๐ŸŒˆ Neges wrth Staff y Cyfnod Sylfaen - Message from Foundation Phase Staff ๐ŸŒˆ

Still image for this video

๐ŸŒˆ Neges wrth Staff CA2 - Message from KS2 Staff ๐ŸŒˆ

Still image for this video

Gweithgareddau Ebrill 2020 - Activities for April 2020

Top