Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gweithgareddau Adeg Cau - Activities during School Closure

Gweithgareddau ar gyfer Gorffennaf 2020 / Activites for July 2020

 

Helo! Gobeithio eich bod chi gyd yn parhau i gadw'n iach ac yn ddiogel. 

Dyma set gwaith olaf y tymor hwn. Mae yna 3 wythnos o'r flwyddyn ysgol ar ôl. Dewiswch un thema ar gyfer pob wythnos. Bydd fideos yn cael eu anfon i gyfrif ebost Hwb eich plentyn er mwyn cyflwyno ac esbonio ambell un o'r tasgau sydd isod. Mwynhewch!

 

Hi everyone! Hope you're all still keeping safe and well. Here is the last set of work for this term. There are 3 weeks of the acamdemic year left, please choose one theme per week. Videos will be sent to your childs Hwb Email Account to explain and introduce some of the activities you will find below. Enjoy!

Gweithgareddau mis Mehefin 2020 / Activities for June 2020

 

Helo bawb! Dyma'r set nesaf o weithgareddau ar gyfer mis Mehefin. Ein thema am y mis yw Trafnidiaeth. Yn ystod yr wythnosau nesaf, byddwn yn anfon e-byst rheolaidd yn cynnwys cyflwyniadau byr i ambell weithgaredd yn egluro i chi a'r plant beth sydd angen gwneud. Cofiwch edrych ar eich e-byst HWB yn rheolaidd i weld y fideos.

Gobeithio eich bod chi gyd yn cadw'n iach ac yn ddiogel,

 

Miss Richards

 

Hi all! Here is the next set of activities for June. Our theme for this month is Transport. During the next few weeks, we will be sending regular emails introducing some activities in order to explain to you and your children what to do.  Please remember to check your HWB email regularly in order to access the videos.

Hope you're all well and keeping safe,

 

Miss Richards


 

 Helo bawb! Gobeithio eich bod chi gyd yn cadw'n saff. Mae wedi bod yn hyfryd i siarad â chi dros y ffôn yn ddiweddar... Rydw i wedi bod mor ffodus i ddysgu dosbarth mor hyfryd eleni a rydyn ni'n gweld eich eisiau chi cymaint. heart 

 

Hi everyone! Hope you're all keeping safe. It has been lovely to speak to you all over the phone recently. I have been so fortunate to teach you all this year and we are all missing you so much. heart

 

 

Os oes angen cysylltu â mi, fy nghyfeiriad ebost yw         RichardsA55@Hwbcymru.net

If you need to get in touch, my email address is 

 

 

Hwyl am y tro,

 

Miss Richards

 x

Gweithgareddau ar gyfer Mai 2020 - Activities for May 2020

🌈 Neges wrth Staff y Cyfnod Sylfaen - Message from Foundation Phase Staff 🌈

Still image for this video

🌈 Neges wrth Staff CA2 - Message from KS2 Staff 🌈

Still image for this video

Gweithgareddau Ebrill 2020 - Activities for April 2020

Top