Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llythrennedd/ Literacy

Hanner Tymor - Medi/ Hydref

Half Term - September/ October

 

Yr hanner tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi iaith:

During this half term we will be focusing on the following during our language lessons:

 

  • Ysgrifennu adroddiad angrhonolegol / Writing a Non-Chronological Report
  • Defnyddio geiriadur yn gywir / Using a Dictionary correctly
  • I ddefnyddio berfau yn gywir / To use verbs correctly
  • Erthygl Papur Newydd / Newspaper Report
  • Ysgrifennu disgrifiadol / Descriptive writing
  • Cyffelybiaethau a Throsiadau / Similes and Metaphors
  • Homophones
  • Idiomau / Idioms

 

Dyma wefannau defnyddiol i helpu eich plentyn gyda eu gwaith llythrennedd:

Here are some useful links to help your child with their literacy work:

 

 

Darllen/Reading

 

Bydd pob plentyn yn derbyn llyfr darllen yn y Gymraeg a'r Saesneg. Byddent yn newid eu llyfr darllen unwaith maent wedi gorfffen y llyfr. 

Mae DarllenCo yn wefan arbennig i'w ddefnyddio yn y ty os hoffai eich plentyn ddarllen mwy o lyfrau Cymraeg. Mae amryw o deitlau gwych ar y wefan hon.

 

Every child will receive a reading book in English and in Welsh. They will change their reading book once they have finished it. 

DarllenCo is an excellent website to use at home if your child would like to read more Welsh books. Their are a range of brilliant titles to enjoy on this website. 

 

Cliciwch fan hyn am DarllenCo.

 

Sillafu/Spelling

Bydd y plant yn ymarfer eu sillafu mewn amryw ffurf o fewn y dosbarth. 

 

Mae Spellblast yn ffefryn ganddynt. 

 

Mae hwn yn helpu iddynt sillafu yn y Saesneg a'r Gymraeg. 

 

Click here to go to SpellBlast. 

 

The children practise their spelling in a variety of ways within the class. 

 

Spellblast is one of their favourites!

 

This game helps them to learn in English and in Welsh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top