Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Sillafu / Spelling

Bob wythnos bydd angen i chi ffocysu ar y canlynol:

Each week you will need to focus on the following:  

 

Sillafu / Spelling

Bydd cwis sillafu wythnosol ar ddydd Gwener. Bydd gan eich plentyn wythnos i ymarfer eu geiriau cyn y cwis.

There will be a weekly spelling quiz on a Friday.  Your child will have a week to learn their words prior to the quiz.

 

Yn ogystal a'r geiriau sillafu wythnosol gallwch weithio gyda'ch plentyn i ddysgu sillafiad y rhestrau yn y ddogfen  Geiriau Sillafu CA2 isod. 

In addition to the weekly spelling lists you will need to help your child to learn how to spell the words in the KS2 spelling list attached below:

 

Geiriau i Ddysgu Fesul Blwydyn/ Words to Learn by Year

Top