Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Addysg Gorfforol / Physical Education

Addysg Gorfforol / Physical Education

 

Bydd gwersi addysg gorfforol eich plentyn yn cymryd lle bob bydd Mawrth. Bydd angen i’r disgyblion i wisgo’u gwisg addysg gorfforol i’r ysgol – e.e crys-t, byrion/trowsus addas, siaced ar gyfer tu fas ac esgidiau addysg gorfforol. 

Your child’s P.E lesson will take place every every Tuesday. On these days, pupils may wear their P.E kit to school e.g shorts / tracksuit, trainers, t-shirt and a jacket for outside.

Top