Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Thema - Heini a Hapus/ Topic - Fitness and Happiness

Ein thema am yr hanner tymor nesaf yw "Heini a Hapus" sydd yn ran o Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles. Byddem yn dysgu am ffurf gwahanol o gadw'n heini a iachus, ac yn dod yn i ddeall sut mae cadw'n heini yn effeithio ar ein iechyd corfforol a'n iechyd meddwl. 

 

Byddem hefyd yn dysgu am fwyta'n iach a pha mor fuddiol yw treulio amser yn yr awyr agored ac ym myd natur. 

 

 

Our topic this half-term is "Fitness and Happiness" which is a part of the Health and Well-Being area of learning. We will be learning about different ways of keeping fit and healthy. Through these lessons we will learn how keeping fit can have a positive effect on our physical and mental health. 

 

We will also be learning about healthy eating and the benefits of spending time outdoors and in the natural world. 

Heini a Hapus - Fitness and Happiness

Roeddem yn HEINI AC YN HAPUS iawn yn yr LC2 ar ein trip i orffen ein thema!

Gweithio ar ein sgiliau cydweithio gyda'r Dallaglio Trust. Working on our team building skill with the Dallaglio Trust.

Diolch i Ganolfan Hamdden Penyrheol am y sesiwn Circuits heddiw!! Pawb yn hapus, heini ac wedi blino'n lân!!

Dyma ni yn cadw'n Heini ac yn Hapus iawn ar ein Taith Gerdded! Here we are being Fit and Happy on our Sponsored Walk today!

Top