Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Aelodau o'r cynghorau - Council members

Fe wnaeth y dosbarth ethol y myfyrwyr canlynol i gynrychioli'r dosbarth ar gyfer y cynghorau ysgol canlynol / The class voted the following students to respresent the following school committies:

 

Cyngor Ysgol / School Council

Ava Hadley

 

 

Pwyllgor Eco / Eco Committee

 

Zac David Richards

 

 

Pwyllgor Lles / Welfare Committee

 

Evan Powell

 

Top