Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Pwyllgor Lles / Welfare Council

Dyma gynrychiolwyr y dosbarth ar y Pwyllgor Lles am eleni, 2018-2019.  

Here are our class representatives on the Welfare Council  2018-2019.

Gwneud ein haraethiau cyn cael ein hethol. / Doing our speeches prior to being elected.

Gwneud ein haraethiau cyn cael ein hethol.  / Doing our speeches prior to being elected. 1
Gwneud ein haraethiau cyn cael ein hethol.  / Doing our speeches prior to being elected. 2
Top