Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Dysgu Awyr Agored/ Outdoor Learning

Creu bwydydd mwd! Am hwyl! / Not mud pies but mud sushi was the dish of the day in the woods today!

Creu "Fi fy Hun" allan o drysorau'r warchodfa.

Ymlacio ar ol dod i adnabod coed yn y warchodfa.

Rydym wrth ein boddau yn cael bod allan yn y goedwig. Dyma ni yn creu Motte and Bailey allan o frigau mwd, glaswellt a dail!

Top