Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwybodaeth / Information

Croeso i’r Meithrin

Welcome to our Nursery

 

Amseroedd Meithrin

Nursery Times

Meithrin Bore             Meithrin Prynhawn

8.50-11.20                         12.40-3.10

Morning Nursery       Afternoon Nursery

 8.50-11.20                          12.40-3.10

 

Arian afal 50c yr wythnos.

Apple money 50p a week.

 

Datblygiad Corfforol- Dydd Mawrth

(Gwisgwch ddillad ac esgidiau addas i’r ysgol)

Physical Development- Tuesday

(Wear appropriate clothing and shoes to school)

 

 

Mae’r plant yn cael llaeth yn ddyddiol.

(Dim ond dŵr a ganiateir os nad yw eich plentyn yn hoffi llaeth.)

The children receive milk daily.

(Only water is allowed if your child does not like milk.)

 

 

Anogwch eich plentyn i fod yn annibynnol pan yn:

-Cerdded mewn i’r ysgol

-Mynd i’r tŷ bach

-Golchi a sychu dwylo

-Gwisgo a dadwisgo cot

-Tacluso

Encourage your child to be independent when:

-Walking into school

-Going to the toilet

-Washing and drying hands

-Putting on his/her coant

-Putting away toys and books

Top