Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ardal Drychineb - Disaster Zones

Yn ystod tymor y Gwanwyn 1 rydym wedi bod wrthi'n dysgu llawer am drychinebau naturiol ar draws y byd.

During the Autumn term 1 we have been busy learning all about natural disasters across the world.

Fuom ni'n lwcus iawn i gael y profiad o arbrofi gyda rhithrealiti. Roedd yn anhygoel gweld y llosgfynyddoedd drwy'r efelychiad cyfrifiadurol o ddelwedd tri dimensiwn.

We were fortunate enough to get the opportunity to experience some virtual reality. It was amazing to see three-dimensional volcanoes through the computer-generated simulators. The volcanoes were so real!

 

Dyma luniau o'r dosbarth yn creu llosgfynyddoedd ar gyfer arbrawf gwyddonol ar gymysgu soda bicarbonad (alcali) gyda finegr (asid). Diolch i Jack am dynnu'r lluniau.

Here are some photos of the class creating volcanoes in preparation for a science experiment involving mixing bicarbonate of soda (an alkali) with vinegar (an acid). Thanks to Jack for taking the pictures.

Top