Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Lluniau / Pictures

Wythnos Dysgu yn yr Awyr Agored

Outdoor Learning Week

 

Cawsom dywydd hyfryd ar gyfer archwilio’r warchodfa yr wythnos hon. Hyfryd oedd gweld y plant fel un gyda’r byd natur!

 

Luckily, the wonderful weather allowed us to explore the nature reserve this week. It was wonderful to see the pupils at one with nature!

Llongyfarchiadau!

Congratulations!

 

Da iawn i'r ddwy enillydd ein cystadleuaeth 'Hawl y Mis'. Y dasg oedd i greu poster lliwgar a deniadol a oedd yn cyfleu Hawl Mis Mai yn glir. Roedd llawer o geisiadau o safon uchel iawn, ond penderfynodd y Pwyllgor Lles mai'r posteri isod oedd yn fuddugol. Os hoffech gystadlu, cadwch lygaid allan am Hawl Mis Mehefin nesaf!  

 

A huge well done to the winners of our 'Right of the Month' competition. Their task was to create a colourful, eye-catching poster that clearly displayed this month's right. Many of the posters were of a very high standard, but in the end the Welfare Committee decided that the posters below were worthy winners. Keep an eye out for June's Right of the Month if you wish to enter!

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Top