Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 1 - Mrs White

💚💙🖤🌎Masnach Deg🌎Fair Trade🌎🖤💙💚

👏🌎👏🌎Da iawn Blwyddyn 1 am gasglu’r holl sticeri Masnach Deg yma! WAW!!🌎Well done Blwyddyn 1 for collecting all of these Fair Trade stickers! WAW!!🌎👏🌎👏

📚📚Dathlu Diwrnod y Llyfr-rydyn ni’n edrych yn wych! Celebrating World Book Day-we look fantastic!📚📚

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Dydd Gŵyl Dewi Hapus!!🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Still image for this video

❤️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿💚Dathlu Dydd Gŵyl Dewi-Celebrating Dydd Gŵyl Dewi💚🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿❤️

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🎶Hen Fenyw Fach Cydweli🎶🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Still image for this video

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🎶Dwi’n Gymro, Dwi’n Gymraes🎶🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Still image for this video

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🎶Hei Mistar Urdd🎶🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Still image for this video

👩‍💻💻🧑‍💻Dysgu sgiliau TGCh newydd-mewngofnodi i HWB yn annibynnol👩‍💻💻🧑‍💻Learning new ICT skills-logging in to HWB independently👩‍💻💻🧑‍💻

📖🧶Thema: Dyddiadur Kabo. Mae mamgu Kabo yn gweithio yn y ffatri gwehyddu yn Botswana. Dyma ein gwehyddu arbennig ni!🧶Theme: Kabo’s Diary. Kabo’s grandmother works in the weaving factory in Botswana. Here’s our amazing weaving!🧶📖

🐆🦁🦍🐘Creu golygfa saffari🐆🦁🦍🐘Creating a safari scene🐆🦁🦍🐘

🐻🦍🐘🐆🦁Creu lloches i’r anifeiliaid🐻🦍🐘🐆🦁Creating a den for the animals🐻🦍🐘🐆🦁

⏰⏱🕰Gweithgareddau darllen y cloc⏰⏱🕰Telling the time activities⏰⏱🕰

⚽️🏓🎾Cylchdroi gweithgareddau yn ystod ein sesiynau Addysg Gorfforol⚽️🏓🎾Rotating activities during our Physical Education sessions⚽️🏓🎾

🎅🎄🧑‍🎄Nadolig Llawen i chi gyd! Merry Christmas to you all!🧑‍🎄🎄🎅

🎄🎄🎄Dathlu’r Nadolig yn ein dosbarth🎄🎄🎄Celebrating Christmas in our class🎄🎄🎄

Still image for this video

🧝Mae Colin y Corrach wedi bod yn ddrygionnus yn ein dosbarth eleni!🧝Colin the Elf has been mischievous in our class this year!🧝

🎁💝Gweithio’n galed yng Ngweithdy’r Corachod🎁💝Working hard in the Elves Workshop🎁💝

🎅🎄Mwynhau dawnsio’r Conga yn ein parti Nadolig! Enjoying dancing the Conga in our Christmas party!🎄🎅

Still image for this video

🍬🔴🍬🟡🍬🟠🍬🟢🍬Arbrawf losin-Skittles experiment🍬🟢🍬🟠🍬🟡🍬🔴

💛Plant Mewn Angen-gwisgo fel arwyr ac archarwyr💛Children in Need-dressing up as heroes and superheroes💛

🍂🍃🍁Taflu dail yn y warchodfa natur-am hwyl! Throwing leaves in the nature reserve-such fun!🍁🍃🍂

Still image for this video

🍁🍃🍂Taflu dail! Throwing leaves!🍂🍃🍁

Still image for this video

🍁🍃🍂Taflu dail! Throwing leaves!🍂🍃🍁

Still image for this video

🍁🍃🍂Taflu dail! Throwing leaves!🍂🍃🍁

Still image for this video

🍁🍃🍂Taflu dail! Throwing leaves!🍂🍃🍁

Still image for this video

🔴🟡🟢🔵Cymysgu lliwiau! Colour mixing!🔵🟢🟡🔴

❤️🖤Sul y Cofio-Remembrance Sunday🖤❤️

❤️🖤Sul y Cofio-Martsio fel milwyr gyda Mr. Davies❤️🖤Remembrance Sunday-Marching like soldiers with Mr. Davies. Diolch Mr. Davies!❤️🖤

Milwyr! Soldiers! Da iawn Blwyddyn 1👏

Still image for this video

Milwyr! Soldiers! Da iawn Blwyddyn 1👏

Still image for this video

🌳🍂 Ein taith i’r Ganolfan Treftadaeth 🍂🌳 Our trip to Gower Heritage Centre 🌳🍂

🕊🕊 Adar yn y Ganolfan Treftadaeth 🕊🕊 Birds at the Heritage Centre 🕊🕊

Still image for this video

🐞 Daeth ffrind bach i ymweld â’n dosbarth 🐞 A little friend came to visit our class🐞

🎆🎇 Tân gwyllt! Fireworks! 🎇🎆

🪵🔥🪵🔥 Adeiladu coelcerthi a thrafod diogelwch tân 🔥🪵🔥🪵 Building bonfires and discussing fire safety 🔥🪵🔥🪵

🍃🍃Ffurfio ‘c’ ac ‘a’ gyda dail 🍃🍃 Forming ‘c’ and ‘a’ with leaves 🍃🍃

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Diwrnod Shwmae!🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Still image for this video

🔢🔢Ffurfio rhifau yn y warchodfa natur🍃 Forming numbers in the nature reserve🔢🔢

🍁🍁🍁🍁🍁’H’ am ‘Hydref’ 🍁🍁🍁 Autumn 🍁🍁🍁🍁🍁

Still image for this video

🍁🍃🍂 ‘H’ am ‘Hydref’🍂🍃🍁 Autumn 🍁🍃🍂

👣🚶‍♀️🚶‍♂️👣Taith Gerdded Noddedig👣👣👣Sponsored Walk👣🚶‍♂️🚶‍♀️👣

👣🚶‍♂️🚶‍♀️👣Taith Gerdded Noddedig👣👣👣Sponsored Walk👣🚶‍♀️🚶‍♂️👣

Still image for this video

👣🚶‍♂️🚶‍♀️👣Taith Gerdded Noddedig👣👣👣Sponsored Walk👣🚶‍♂️🚶‍♀️👣

Still image for this video

👣🚶‍♀️🚶‍♂️👣Taith Gerdded Noddedig-cyrraedd nôl i’r ysgol👣👣👣Sponsored Walk-arriving back at school👣🚶‍♂️🚶‍♀️👣

Still image for this video

🌳🌿🍁🍂Helfa dail🍁🍁🍁Leaf hunt🍂🍁🌿🌳

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿WYTHNOS GYMRAEG!! WELSH WEEK!!🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Still image for this video

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🔴⚪️🟢WYTHNOS GYMRAEG! Daeth Catrin a Steff o’r Urdd i chwarae gemau gyda ni yn y neuadd-O am sbri!🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿WELSH WEEK! Catrin and Steff from the Urdd came to play games with us in the hall-we had so much fun!🔴⚪️🟢🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

🙂Sownd yn y mwd! Stuck in the mud!🙂

Still image for this video

🟦🟥🟪🟧Gêm casglu conau! Collecting the cones game!🟧🟪🟥🟦

Still image for this video

🏆Pwy enillodd y gêm? Who won the game?🏆

Still image for this video

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿WYTHNOS GYMRAEG! Diwrnod coch, gwyn a gwyrdd🔴⚪️🟢 WELSH WEEK! Red, white and green day🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Dysgu’r gwahaniaeth rhwng Cymro a Chymraes gyda’r gân ‘DWI’N GYMRO, DWI’N GYMRAES’🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Learning the difference between Cymro (welsh boy) and Cymraes (welsh girl) with the song ‘DWI’N GYMRO, DWI’N GYMRAES’🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Still image for this video

🕺🎼🎸🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Joio yn y Jambori!🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Enjoying in the Jambori!🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🎸🎼🕺

Still image for this video

🕺🎼🎸🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Joio yn y Jambori!🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Enjoying in the Jambori!🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🎸🎼🕺

Still image for this video
Top