Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 1 - Mrs White

💙💚❤️Diolch i Miss Robbins a Mrs Edwards am drefnu parti arbennig i Babi White-O am hwyl a sbri!!💙💚❤️Thank you to Miss Robbins and Mrs Edwards for arranging a special party for Baby White-we had so much fun!!💙💚❤️

👋👋💚👋👋💚Ffarwelio gyda ffrind arbennig💚👋👋💚Saying goodbye to a special friend💚👋👋💚👋👋

Still image for this video

🚌🤗Ein taith i edrych am y Gryffalo! Our trip to look for the Grufalo!🤗🚌

♻️♻️♻️🗑🗑🗑Casglu sbwriel yn yr ardal leol🗑♻️Collecting rubbish in the local community🗑🗑🗑♻️♻️♻️

🎶🎶Mwynhau cerddoriaeth Bronwen Lewis🎶🎶Enjoying Bronwen Lewis’ music🎶🎶

Still image for this video

💚💚💚Gwisgo gwyrdd er mwyn codi ymwybyddiaeth o Barlys yr Ymennydd💚💚💚Wearing green to raise awareness of Cerebral Palsy💚💚💚

🧦🧦🧦Gwisgo sanau gwirion er mwyn codi ymwybyddiaeth Syndrom Downs💙💛Wearing our silly socks to raise awareness of Downs Syndrome🧦🧦🌎

🇺🇦🇺🇦🇺🇦Codi arian ar gyfer Wcràin🇺🇦🇺🇦🇺🇦Raising money for Ukraine🇺🇦🇺🇦🇺🇦

💚💙🖤🌎Masnach Deg🌎Fair Trade🌎🖤💙💚

👏🌎👏🌎Da iawn Blwyddyn 1 am gasglu’r holl sticeri Masnach Deg yma! WAW!!🌎Well done Blwyddyn 1 for collecting all of these Fair Trade stickers! WAW!!🌎👏🌎👏

📚📚Dathlu Diwrnod y Llyfr-rydyn ni’n edrych yn wych! Celebrating World Book Day-we look fantastic!📚📚

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Dydd Gŵyl Dewi Hapus!!🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Still image for this video

❤️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿💚Dathlu Dydd Gŵyl Dewi-Celebrating Dydd Gŵyl Dewi💚🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿❤️

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🎶Hen Fenyw Fach Cydweli🎶🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Still image for this video

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🎶Dwi’n Gymro, Dwi’n Gymraes🎶🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Still image for this video

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🎶Hei Mistar Urdd🎶🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Still image for this video

👩‍💻💻🧑‍💻Dysgu sgiliau TGCh newydd-mewngofnodi i HWB yn annibynnol👩‍💻💻🧑‍💻Learning new ICT skills-logging in to HWB independently👩‍💻💻🧑‍💻

📖🧶Thema: Dyddiadur Kabo. Mae mamgu Kabo yn gweithio yn y ffatri gwehyddu yn Botswana. Dyma ein gwehyddu arbennig ni!🧶Theme: Kabo’s Diary. Kabo’s grandmother works in the weaving factory in Botswana. Here’s our amazing weaving!🧶📖

🐆🦁🦍🐘Creu golygfa saffari🐆🦁🦍🐘Creating a safari scene🐆🦁🦍🐘

🐻🦍🐘🐆🦁Creu lloches i’r anifeiliaid🐻🦍🐘🐆🦁Creating a den for the animals🐻🦍🐘🐆🦁

⏰⏱🕰Gweithgareddau darllen y cloc⏰⏱🕰Telling the time activities⏰⏱🕰

⚽️🏓🎾Cylchdroi gweithgareddau yn ystod ein sesiynau Addysg Gorfforol⚽️🏓🎾Rotating activities during our Physical Education sessions⚽️🏓🎾

🎅🎄🧑‍🎄Nadolig Llawen i chi gyd! Merry Christmas to you all!🧑‍🎄🎄🎅

🎄🎄🎄Dathlu’r Nadolig yn ein dosbarth🎄🎄🎄Celebrating Christmas in our class🎄🎄🎄

Still image for this video

🧝Mae Colin y Corrach wedi bod yn ddrygionnus yn ein dosbarth eleni!🧝Colin the Elf has been mischievous in our class this year!🧝

🎁💝Gweithio’n galed yng Ngweithdy’r Corachod🎁💝Working hard in the Elves Workshop🎁💝

🎅🎄Mwynhau dawnsio’r Conga yn ein parti Nadolig! Enjoying dancing the Conga in our Christmas party!🎄🎅

Still image for this video

🍬🔴🍬🟡🍬🟠🍬🟢🍬Arbrawf losin-Skittles experiment🍬🟢🍬🟠🍬🟡🍬🔴

💛Plant Mewn Angen-gwisgo fel arwyr ac archarwyr💛Children in Need-dressing up as heroes and superheroes💛

🍂🍃🍁Taflu dail yn y warchodfa natur-am hwyl! Throwing leaves in the nature reserve-such fun!🍁🍃🍂

Still image for this video

🍁🍃🍂Taflu dail! Throwing leaves!🍂🍃🍁

Still image for this video

🍁🍃🍂Taflu dail! Throwing leaves!🍂🍃🍁

Still image for this video

🍁🍃🍂Taflu dail! Throwing leaves!🍂🍃🍁

Still image for this video

🍁🍃🍂Taflu dail! Throwing leaves!🍂🍃🍁

Still image for this video

🔴🟡🟢🔵Cymysgu lliwiau! Colour mixing!🔵🟢🟡🔴

❤️🖤Sul y Cofio-Remembrance Sunday🖤❤️

❤️🖤Sul y Cofio-Martsio fel milwyr gyda Mr. Davies❤️🖤Remembrance Sunday-Marching like soldiers with Mr. Davies. Diolch Mr. Davies!❤️🖤

Milwyr! Soldiers! Da iawn Blwyddyn 1👏

Still image for this video

Milwyr! Soldiers! Da iawn Blwyddyn 1👏

Still image for this video

🌳🍂 Ein taith i’r Ganolfan Treftadaeth 🍂🌳 Our trip to Gower Heritage Centre 🌳🍂

🕊🕊 Adar yn y Ganolfan Treftadaeth 🕊🕊 Birds at the Heritage Centre 🕊🕊

Still image for this video

🐞 Daeth ffrind bach i ymweld â’n dosbarth 🐞 A little friend came to visit our class🐞