Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llythrennedd/ Literacy

Defnyddio prif lythyren, bwlch bys ac atalnod llawn wrth ysgrifennu brawddeg.

Using a capital letter, finger space and a full stop whilst writing a sentence.

Ymarfer llythrennau a geiriau ar yr ap Tric a Chlic ar ein IPads newydd!!

Practising our letters and words on the Tric a Chlic app on our new IPads!!

Top