Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Oriel | Gallery

Dydd Miwsig Cymru

Welsh Language Music Day

Ffracsiynau Ffiaidd

Fraction Wars

Ffracsiynau yn y Warchodfa

Fractions in the Nature Reserve

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel

Safer Internet Day 2024

Suddo neu arnofio?

Sink or float? 

Arbrofi | Experimenting

Still image for this video

Diwrnod darlunio dinosor

Drawing a Dinosaur Day

Santes Dwynwen: Celf ac Aml-ieithrwydd

St Dwynwen's Day: Experimenting with Art and Multilingualism 

Diwrnod Santes Dwynwen 💕

Still image for this video

Poster hysbysebu y Mimosa

Advertising poster for the Mimosa

Creu symbolau'r Wladfa yn y Warchodfa

Creating symbols for the Wladfa in the Nature Reserve

Sefydlu'r Wladfa ar Minecraft

Setting up the Wladfa on Minecraft

Ymweliad Ionawr i'r llyfrgell

January's library visit

Darlunio'r Mimosa

Drawing the Mimosa

William Jones - Mordaith y Mimosa

William Jones - On board the Mimosa (Mewn Cymeriad)

Ymweliad 'Mewn Cymeriad' Visit

Still image for this video

Mordaith y Mimosa - Gŵyl Hanes Cymru i Blant

Dros gant a hanner o flynyddoedd yn ôl fe hwyliodd criw dewr o Gymry, ar fwrdd y Mimosa, er mwyn darganfod bywyd gwell ochr draw'r byd. Addasiad o sioe Mewn Cymeriad ar gyfer Gŵyl Hanes Cymru i Blant.

Over a hundred and fifty years ago a brave band of Welsh men, women and children sailed on the Mimosa to the other side of the world in search of a better life.

Gair y flwyddyn: 2024

Word of the year: 2024

Y datguddiad mawr | The big reveal

Still image for this video

2024 mewn rhif

2024 in a number

Creu'r Fari Lwyd i ddathlu'r Hen Galan

Creating a Mari Lwyd to celebrate the new year

Creu Perllan i ddathlu'r Hen Galan

Making a Perllan to celebrate the new year

Ennill y tlws presenoldeb

Winning the attendance trophy

Santa Cudd y dosbarth

The class Secret Santa

Daeth y postmon i gasglu ein llythyron

The postman collecting our letters to Santa

Ein cardiau Nadolig

Our Christmas cards

Creu triarama o gynefinoedd gwahanol

Making triaramas of different habitats

Ein taith i fferm Summit Good

Our trip to the Summit Good Farm

Ciplun o'r diwrnod | Snapshot of the day

Still image for this video

Dyddiadur Sinderela

Cinderella's Diary

Dyddiadur Sinderela - Ruby, Owen, Darcie a Maisie

Still image for this video

Dyddiadur Sinderela - Rosie, Eva, Libby a Maddie

Still image for this video

Dyddiadur Sinderela - Seren, Alana, Celyn a Luke

Still image for this video

Dyddiadur Sinderela - Maisie a Gracie

Still image for this video

Dyddiadur Sinderela - Myles a Ryan

Still image for this video

Dyddiadur Sinderela - William, Theodore a Morgan

Still image for this video

Dyddiadur Sinderela - Catrin, Nia ac Adain

Still image for this video

Dyddiadur Sinderela - Amelia, Gwen a Layla

Still image for this video

Dyddiadur Sinderela - Seb, Theo a Charlie

Still image for this video

Siaradwch dros y coed

Speak for the trees

Diwrnod y Cofio 2023

Remembrance Day 2023

Bl.5 - Dysgu am yr heliwr pili pala

Year 5 - A trip to learn about the butterfly hunter; Alfred Russel Watson

Ymweliad o Swyddog Ailgylchu Abertawe 

A visit from a Swansea Council recycling officer

Creu'r Lorax yn y Warchodfa

Creating the Lorax in the Nature Reserve

*Diolch Nia am y syniad!

 Thank you Nia for the idea!

Creu pabi

Creating a poppy

Defnyddio Scratch i godio ein enwau

Using Scratch to animate our names

Gweithgareddau Diwrnod Shwmae, Su'mae

Shwmae, Su'mae Activities

Taith Gerdded Noddedig

Sponsored Walk for Morgan's Army 

Blas o'r daith...

Still image for this video

Dylunio tystysgrifau dathlu newydd

Designing new celebration certificates

Ffilmio yn y Warchodfa

Filming in the Nature Reserve

Diwrnod Rhyngwladol Iechyd Meddwl

World Mental Health Day