Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 3 - Miss Dark

Miss Dark - Athrawes Blwyddyn 3

Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth 2021

Heddiw, gwnaethon ni bow gwallt a/neu gadwyn allwedd er mwyn codi ymwybyddiaeth ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth. Dyma enillwyr y dosbarth...gwnaeth y bow ennill y gystadleuaeth ysgol hefyd ac mae'n cael ei droi mewn i bow go iawn!

Today, we designed a hair bow and/or key chain to raise awareness for Autism Awareness Week. Here are the class winners...the bow won the school competition too and is being made into a real life bow!

20.3.2021

Heddiw, gwnaethon ni wisgo coch a rhannu ein hoff jôcs ar gyfer Diwrnod Trwynau Coch.

Today, we wore red and shared our favourite jokes for Comic Relief - Red Nose Day.

Ychydig o jôcs y dosbarth | A few of our jokes

Still image for this video

13.11.2020

Heddiw, gwnaethon ni wisgo mewn pyjamas ar gyfer diwrnod BBC Plant Mewn Angen.

Today, we wore our finest PJs for BBC Children in Need.

Gwnaethon ni gynnal cystadleuaeth i liwio pos Pudsey. Dyma'r grwp fuddigol...

We held a competition to colour the Pudsey puzzle. Here are the winners..

.

8.10.2020

Heddiw, gwnaethon ni wisgo melyn er mwyn dangos i bobl ifanc nad ydynt ar ben ei hun gyda’i Iechyd Meddyliol.

Today we wore yellow to show young people that they are not alone with their Mental Health.

Dyma lluniau ohonom yn ein 'photo booth' arbennig.

Here are some photos of us in our special photo booth.

Ein Diwrnod Cyntaf

Our First Day

Top