Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Rhifedd / Numeracy

Hanner Tymor Medi/ Hydref

 

Yr hanner tymor yma byddwn yn canolbwyntio ar y canlynol o fewn ein gwersi mathemateg:

This half term we will be focusing on the following within our mathematics lessons:

 

 • Adolygu tablau hyd at 12 x 12 / Revising times tables up to 12 x 12.
 • Darllen ac ysgrifennu rhifau hyd at filiwn / Reading and writing numbers up to a million.
 • Ysgrifennu rhifau i 3 lle degol / Writing numbers to 3 decimal places.
 • Adolygu gwerth lle a chymharu maint rhifau / Revising place value and comparing number sizes.
 • Ymarfer dulliau adio a thynnu colofn / Practicing addition and subtraction methods (column and grid).
 • Ymarfer dulliau lluosi a rhannu colofn / Practicing multiplication and division methods (column and grid).
 • Lluosi a rhannu gyda 10, 100 a 1000 / Multiplying and dividing by 10, 100 and 1000.
 • Adio a thynnu degolion / Adding and subtracting decimals. 

 

 

Hanner Tymor Tachwedd/ Rhagfyr

 

Yr hanner tymor yma byddwn yn canolbwyntio ar y canlynol o fewn ein gwersi mathemateg:

This half term we will be focusing on the following within our mathematics lessons:

 

 • Talgrynnu i'r 10, 100 a 1000 agosaf / Rounding up to the nearest 10, 100 or 1000.
 • Talgrynnu degolion / Rounding up with decimals.
 • Modd / Mode
 • Canolrif / Median
 • Cymedr / Median
 • Amrediad / Range
 • Rhifau sgwar / Square numbers
 • Rhifau cysefin / Prime numbers
 • Patrymau rhif / Number patterns
 • Lluosrifau a ffactorau / Multiples and Factors
Gwefannau Defnyddiol / Useful Websites

Ymarfer Tablau / Times Tables Practice

 

Mae angen i'ch plentyn ddysgu eu tablau hyd at 12 x 12.  Mae'r plant yn defnyddio'u tablau yn ddyddiol o fewn y gwersi Mathemateg.  Y ffordd orau i'w dysgu yw i adrodd y tablau yn defnyddio'r patrwm yma:

 

"Un dau yw dau

   Dau dau yw pedwar

      Tri dau yw chwech..."

 

Your child needs to learn their times table up to 12x12.  The pupils use their tables daily within Maths lessons.  The best way to learn them is to chant them using the above pattern. 

Top