Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Addysg Gorfforol / Physical Education

Bydd gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Mawrth ac fe fydd dysgwyr yn cael gwybod am ein ffocws (sgiliau pêl, gymnasteg, trac ac ati), felly gwnewch yn siŵr eu bod wedi gwisgo'n briodol. Rydym yn annog disgyblion i ddod i’r ysgol wedi gwisgo yn eu gwisgoedd Addysg Gorfforol ond mae’n bwysig nodi hefyd fod y sesiynau yma yn cyd-fynd â’n teithiau i’r warchodfa natur, felly cadwch hyn mewn cof.

-------------------------


Physical Education lessons will be on a Tuesday and learners will be made aware of our focus (Ball skills, gymnastics, track etc.), so please ensure that they are dressed accordingly. We encourage pupils to come into school dressed in their Physical Education kits but it is also important to note that PE sessions coincide with our trips to the nature reserve, so please bear this in mind.

Top