Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llythrennedd / Literacy

Hanner Tymor - Medi/ Hydref

Half Term - September/ October

 

Yr hanner tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi iaith:

During this half term we will be focusing on the following during our language lessons:

 

  • Ysgrifennu adroddiad angrhonolegol / Writing a Non-Chronological Report
  • Defnyddio geiriadur yn gywir / Using a Dictionary correctly
  • I ddefnyddio berfau yn gywir / To use verbs correctly
  • Erthygl Papur Newydd / Newspaper Report
  • Ysgrifennu disgrifiadol / Descriptive writing
  • Cyffelybiaethau a Throsiadau / Similes and Metaphors
  • Homophones
  • Idiomau / Idioms
Top