Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Swyddfa Ar-lein / Online Office

Gwiriwch y dudalen hon am ffurflenni a gwybodaeth y byddech yn derbyn o swyddfa'r ysgol.

 

Check this page for forms and information that would be sent out through the school office.

COFIWCH DALU AM ARIAN CINIO EICH PLENTYN DRWY “sQuid”...... / WE’RE NOW TAKING ONLINE PAYMENTS FOR SCHOOL DINNERS THROUGH “sQuid”

 

I ymuno, gofynnwch i Swyddfa’r Ysgol am gôd arbennig i gyfrif eich plentyn, ac ymunwch ar..... / To join, request your child’s specific code from the School Office, and set up your account at

 

www.squidcard.com

BWYDLEN CINIO YSGOL / SCHOOL MEALS MENU

GWISG YSGOL / SCHOOL UNIFORM 

 

Gallwch brynu ein gwisg ysgol:

 

 

Our school uniform can be purchased:

 

  • online from Bergoni (https://www.bergoni.co.uk click on the link to be redirected)

  • or from a number of local school uniform suppliers

Top