Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gweithgareddau hwylus / Fun activities

Creu Enfysau / Making Rainbows

O Dan y Môr / Under the Sea

Yn yr Ardd/ In the garden

Llythyren ‘j’ / Letter ‘j’

Llythyren ‘j’/ Letter ‘j’

Still image for this video

Llythyren ‘y’ / Letter ‘y’

Llythyren ‘y’ / Letter ‘y’

Still image for this video

Llythyren ‘f’/ Letter ‘f’

Llythyren ‘f’/ Letter ‘f’

Still image for this video

Llythyren ‘w’ / Letter ‘w’

Llythyren ‘w’/ Letter ‘w’

Still image for this video

Llythyren ‘u’/ Letter ‘u’

Llythyren ‘u’/ Letter ‘u’

Still image for this video

Pasg Hapus / Happy Easter

Llythyren ‘e’ / Letter ‘e’

Llythyren ‘e’

Still image for this video

Llythyren ‘i’ / Letter ‘i’

Llythyren ‘i’

Still image for this video

Llythyren ‘t’ / Letter ‘t’

Llythyren ‘t’

Still image for this video

Llythyren’l’ / Letter ‘l’

Llythyren ‘l’

Still image for this video

Llythyren ‘b’ / Letter ‘b’

Llythyren’b’

Still image for this video

Llythyren ‘p’ / Letter ‘p’

Llythyren ‘p’

Still image for this video

Llythyren ‘h’ / Letter ‘h’

Llythyren ‘h’

Still image for this video

Llythyren ‘m’ / Letter ‘m’

Llythyren ‘m’

Still image for this video

Llythyren ‘n’ / Letter ‘n’

Llythyren ‘n’

Still image for this video

Llythyren ‘r’ / Letter ‘r’

<