Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Rhifedd / Numeracy

Tymor y Gwanwyn

Spring Term

 

Y tymor yma byddwn yn canolbwyntio ar y canlynol o fewn ein gwersi mathemateg:

This term we will be focusing on the following within our mathematics lessons:

 

 • Ffracsiynau, Canrannau a Degolion / Fractions, Percentages and Decimals.
 • Cymarebau / Ratios
 • Modd / Mode
 • Cymedr/ Median
 • Amrediad / Range
 • Pictogramau / Pictograms
 • Siartiau Cylch / Pie Charts
 • Siartiau Bar / Bar Charts
 • Graffiau Llinell / Line Graphs
 • Ffactorau a Lluosrifau / Factors and Multiples
 • Y Calendr / The Calendar
 • Y Cloc Anolog / Analogue Clock
 • Y Cloc Digidol / Digital Clock
 • Trosi rhwng 12 a 24 awr / Converting between the 12 and 24 hour clock
 • Amcangyfrif amser gweithagreddau / Estimating the duration of activities

 

Tymor yr Hydref

Autumn Term

 

Y tymor yma byddwn yn canolbwyntio ar y canlynol o fewn ein gwersi mathemateg:

This term we will be focusing on the following within our mathematics lessons:

 

 • Adolygu tablau hyd at 12 x 12 / Revising times tables up to 12 x 12.
 • Darllen ac ysgrifennu rhifau hyd at filiwn / Reading and writing numbers up to a million.
 • Ysgrifennu rhifau i 3 lle degol / Writing numbers to 3 decimal places.
 • Adolygu gwerth lle a chymharu maint rhifau / Revising place value and comparing number sizes.
 • Ymarfer dulliau adio a thynnu colofn / Practicing addition and subtraction methods (column and grid).
 • Ymarfer dulliau lluosi a rhannu colofn / Practicing multiplication and division methods (column and grid).
 • Lluosi a rhannu gyda 10, 100 a 1000 / Multiplying and dividing by 10, 100 and 1000.
 • Adio a thynnu degolion / Adding and subtracting decimals. 
Top