Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 4- Mrs Sartori

Croeso i ddosbarth Mrs Sartori

Dyma wybodaeth ddefnyddiol am weithgareddau'r dosbarth.

Here you will find useful information about class activities.

Diwrnod y Llyfr!😀🌎

Cor y Dosbarth yn ail yn y gystadleuaeth ail-ysgrifennu Calon Lan!

Still image for this video

Eisteddfod yr ysgol!

Joni yn paratoi cor y dosbarth ar gyfer eisteddfod yr ysgol!

Cwtsho Coed sy’n Codi Calon

Super Furries enillodd Rheithgor y Gan!

Yma o Hyd yn dathlu Dydd Miwsig Cymru!

Still image for this video

Dyma ein caneuon gwych! Ed Sheeran eat your heart out!

Still image for this video

O am hwyl gyda Bronwen Lewis heddiw! So much fun with Bronwen Lewis today! Am fraint!

Still image for this video

Ein themau wythnos yma ydy’r galon a siapiau 2d! Our theme this week is the heart and 2d shapes! Tangram Tastic!

Nadolig Llawen i bawb gan Flwyddyn 4!

Dyma ni yn ceisio darganfod yr ynysydd gorau! Here we are trying to discover which is the best insulator!

Gwallt Gwirion! Plant mewn Angen! Silly Hair for Children in Need!

Dyma ni yn mesur tymheredd! Here we are measuring temperature!

Dyma ni yn y goedwig!

Top