Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Aelodau o'r cynghorau - Council members

 

Dyma cynrychiolydd Cyngor Ysgol dosbarth Miss Dark.

Meet the school council representative from Miss Dark's class.

 

Dyma cynrychiolydd Pwyllgor Eco dosbarth Miss Dark.

Meet the Eco Committee representative from Miss Dark's class.

 

Dyma cynrychiolydd Pwyllgor Lles dosbarth Miss Dark.

Meet the Welfare Committee representative from Miss Dark's class.

Dyma cynrychiolydd digidol dosbarth Miss Dark.

Meet the digital representative from Miss Dark's class.

Top