Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 4

                            

               

                    

 

 

Croeso i dudalen Blwyddyn 4 lle cewch newyddion a gwybodaeth am ddosbarthiadau Mr Sterl a Miss Beynon. Dyma'n themau am y flwyddyn.

Welcome to Blwyddyn 4's webpage where you'll find news and information about Mr Sterl and Miss Beynon's classes. Here are the themes for the year.

Ein thema am yr hanner tymor yw Duwiau a Gladiatoriaid - Our theme for half term is Gods and Gladiator

Dysgu am ferfau ac adferfau trwy weithgareddau drama / Learning about verbs and adverbs through drama activities

Coginio Bara ar gyfer y Cynhaeaf / Baking Bread for Harvest

Ymweliad Parafeddyg - Paramedic Visit

Modelau Jync - Esgyrn, Gwaed a Darnau Gwaedlyd - Junk Models

Dyma'r plant yn creu modelau o ffrind i Frankenstein allan o ddefnyddiau wedi eu hailgylchu.

Here are the children creating a friend for Frankenstein from recycled materials.

 

 

 

 

Gwybodaeth i Rieni / Information for Parents

Top