Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 4

                            

               

                    

 

 

Croeso i dudalen Blwyddyn 4 lle cewch newyddion a gwybodaeth am ddosbarthiadau Mr Sterl a Miss Beynon. Dyma'n themau am y flwyddyn.

Welcome to Blwyddyn 4's webpage where you'll find news and information about Mr Sterl and Miss Beynon's classes. Here are the themes for the year.

Picture 1

Ein thema am yr hanner tymor yw Duwiau a Gladiatoriaid - Our theme for half term is Gods and Gladiator

Picture 1

Dysgu am ferfau ac adferfau trwy weithgareddau drama / Learning about verbs and adverbs through drama activities

Coginio Bara ar gyfer y Cynhaeaf / Baking Bread for Harvest

Ymweliad Parafeddyg - Paramedic Visit

Modelau Jync - Esgyrn, Gwaed a Darnau Gwaedlyd - Junk Models

Dyma'r plant yn creu modelau o ffrind i Frankenstein allan o ddefnyddiau wedi eu hailgylchu.

Here are the children creating a friend for Frankenstein from recycled materials.

 

 

 

 

Gwybodaeth i Rieni / Information for Parents

Top