Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Addysg Gorfforol / Physical Education

Bydd gwersi Addysg Gorfforol ar Ddydd Iau.

Gwisg Addysg Gorfforol (esgidiau ymarfer, byrion, crys-T a thracwisg).

Rydym yn annog disgyblion i ddod i'r ysgol yn eu gwisgoedd Addysg Gorfforol.

 

Physical Education lessons will be on a Thursday.

Physical Education kit (trainers, shorts, T-shirt and track suit).

We encourage pupils to come into school dressed in their Physical Education kits.

Top