Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gweithgareddau hwylus/ Fun activities

Wythnos Siapiau / Shapes

Wythnos Lliwiau / Colours

Wythnos Pobl Sy’n Helpu/ People who help us

Wythnos Hylendid / Hygiene

Wythnos Teulu/ My Family

Wythnos ‘Dyma fi’/ This is me

Top