Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gweithgareddau hwylus/ Fun activities

Llythyren ‘n’

Still image for this video

Llythyren’r’ /Letter ‘r’

Llythyren ‘r’

Still image for this video

Llythyren ‘s’/ Letter ‘s’

Llythyren ‘s’

Still image for this video

Blwyddyn Newydd Dda

Gweithgareddau Nadolig / Christmas Activities

Llythyren ‘g’ / Letter ‘g’

Llythyren yr wythnos ‘g’ - 29/11/21

Still image for this video

Llythyren’o’ / Letter ‘o’

Llythyren yr Wythnos 22/11/21- ‘o’

Still image for this video

Llythyren ‘d’ / Letter ‘d’

Llythyren yr wythnos 15/11/2021- ‘d’

Still image for this video

Llythyren ‘a’ / Letter ‘a’

Llythyren ‘a’

Still image for this video

Llythyren ‘c’ / Letter ‘c’

Llythyren ‘c’

Still image for this video

Wythnos Yr Hydref / Autumn

Wythnos Siapiau / Shapes

Wythnos Lliwiau / Colours

Wythnos Pobl Sy’n Helpu/ People who help us

Wythnos Hylendid / Hygiene

Wythnos Teulu/ My Family

Wythnos ‘Dyma fi’/ This is me

Top