Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Newyddion / News

Cawsom gymaint o hwyl yn dathlu Wythnos y Llyfr trwy wisgo lan fel ein hoff gymeriadau llenyddol a chyfnewid hen lyfrau gyda'n gilydd! Roeddem yn ddigon ffodus i gael glywed David Brayley, awdur 'Ashley Williams - My Premier League Diary' yn siarad am ei lyfrau arbennig.

 

Wwe had so much fun celebrating World Book Week by dressing up as our favourite literary characters and swapping unwanted books with each other! We were even lucky enough to listen to David Brayley, author of 'Ashley Williams - My Premier League Diary' talking about his wonderful books.  

29.9.17

Bore Coffi Macmillan / Macmillan Coffee Morning

 

Cawsom fore coffi hynod o lwyddiannus unwaith eto eleni! Roedd y plant wrth eu boddau gyda'u cacennau blasus, gyda'r arian yn mynd tuag at elusen fuddiol.

 

We had an extremely successful coffee morning once again this year! The children were over the moon with their tasty treats. Their contributions are appreciated and will aid a worthwhile charity.

 

 

 

Top