Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 5

Croeso i Dudalen Blwyddyn 5 Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Gwnaeth y plant fwynhau cynnal arbrawf i geisio darganfod pa ddeunydd sy'n amusgno'r mwyaf o ddŵr.

 

The children enjoyed experimenting to discover which material absorbs the most water. 

Dyma blant o ddosbarth Miss Hopton yn mwynhau hyfforddiant Pêl-Fasged.

 

Here are some of Miss Hopton's class enjoying their Basketball coaching from Ben.

Dyma blant o ddosbarthiadau Miss Hopton a Mrs Morgan sydd wedi trefnu gwybodaeth i greu adroddiad effieithiol.

 

Here are some children from Miss Hopton and Mrs Morgan's classes who have arranged information effectively to create a report.

Dyma'n themau conglfeini am y flwyddyn

Top