Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Aml-ieithrwydd / Multilingualism

 

Eleni, bydd holl ddisgyblion yr Iau yn derbyn y cyfle i ddysgu am 'aml-ieithrwydd'. Bydd hyn yn cynnwys gwersi Cymraeg, Saesneg a Ffrangeg, yn ogystal â dysgu am y cysylltiad rhwng ieithoedd amrywiol.

 

This year, all of our Junior pupils will receive the opportunity to learn about multilingualism. This will include Welsh, English and French lessons. In addition to this, the pupils will learn about the various ways in which languages are linked to one another.

Gwefannau Aml-ieithrwydd Defnyddiol

Useful Multilingualism Websites

Top