Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 3 - Mrs N Seaman & Mrs E Ruddle

Ⓒⓡⓞⓔⓢⓞ ⓘ Ⓕⓛⓦⓨⓓⓓⓨⓝ ③

♥ Ⓜⓡⓢ Ⓢⓔⓐⓜⓐⓝ ♥
 

 

Yma cewch yr holl wybodaeth sydd angen i chi wybod am ein dosbarth ni!

 

Here you will find all the information you need to know about our class!

 

Parti Bwmp Mrs Seaman’s baby shower

Oes gen ti dalent? Have you got talent?

Wakawaka.MP4

Still image for this video

Diwrnod Trwyn Coch/ Red Nose Day

Dydd Gwyl Dewi Hapus / Happy St.David’s Day

Arbrawf Llosgfynydd/ Volcano Experiment

Fe enillom ni y tlws presenoldeb wythnos yma/ We won the attendance cup this week! 

Dydd Santes Dwynwen Hapus!

Creu ffosiliaid / Making fossils 

Chwilio am ffosiliaid / Looking for fossils

Blwyddyn Newydd Dda/ Happy New Year

IMG_2814.mov

Still image for this video

IMG_2812.mov

Still image for this video

IMG_2811.mov

Still image for this video

IMG_2808.mov

Still image for this video

IMG_2803.mov

Still image for this video

IMG_2801.mov

Still image for this video

Nadolig Llawen i chi gyd

Trip i’r fferm gymunedol /Trip to the community farm 

Creu cuddfan i Harriet Tubman/ Creating a hiding place for Harriet Tubman

Cystadleuaeth creu tystysgrifau/ Create a certificate competition

Y Taith gerddedig / The Sponsored Walk

Gweithgaredd STEM cadwyn papur 

Top